Malyk-Man Feat BayOu-Lover - Entre La Vie et La Mort [[BlàChà Sectà SÒùnD]].2k11

YO PaTii Sans Dii nOu Ovwa !

NOu enn kOnstaté kè yO Pala.. !

BayOu Ou sav, YO ka Véyé sii nOu

Dè La yO yé la yO ka prOtégé nOu.. (8'


Maake it turn !! Laiisse le Max de cOm's !! & diis ske ten pense & nai pas peuur de Partagéé xD'

BlàChà SeCtà SÒùnD

YiiiW peOple !! Ben Laa C la Teaam de Blacha Sectaa hin !! zOne 129 Just Listen !!

Laissez un commentaire avec Facebook